040 354 2317 info@nyfisk.net

Yrkesfiske

Det kommerciella fisket bidrar till en levande landsbygd, kust och skärgård. Arbetstillfällen skapas både inom yrkesfiske och beredningsindustri och det bidrar bland annat till sysselsättning hos restauranger, detaljister, varv, redskapshandel, industri, verkstad och turism. För många kustsamhällen är det lokala yrkesfisket en viktig del av bygdens identitet och det bidrar till kommunernas attraktivitet för boende och turister.

De stora sälbestånden är det största hotet mot kustfisket. Man har försökt lösa sälproblemet genom att utveckla fångsttekniken och säljakten. Den växande skarvstammen skapar även den problem för fisket.

Enligt LUKE så fanns det år 2017 51 st klass 1 fiskare och 131 st klass 2 fiskare registrerade i Nyland.

Kommersiella fiskare har vissa rättigheter jämfört med fritidsfiskare. De kan sälja sina fångster och få offentliga stöd. Vidare får kommersiella fiskare per fångst- eller båtlag använda ett antal nät som tillsammans är över 240 meter. Vid fiske med krokredskap får de använda 100 krokar, trål samt storryssja när de fångar lax och öring. Det maximala antalet nät (240 m) som rör fritidsfiskare gäller bara i vattnen söder om breddgraden 67°00`N.

Innan en kommersiell fiskare inleder fisket ska fiskaren registrera sig i bl.a. NTM-centralens register över kommersiella fiskare. Ytterligare ska kommersiella fiskare registrera sina fiskefartyg eller -båtar i registret över fiskefartyg och lämna en rapport om fångsterna. För kommersiella fiskare gäller också livsmedelslagstiftningen som innehåller krav på bl.a. anmälan om primärproduktion.

  • De i Finland registrerade fiskefartygens fångst I Östersjön var 155 miljoner kg år 2017. Producentvärdet av fångst var 36 miljoner euro.
  • Största delen av fångsten var strömming, 134 miljoner kg och den näststörsta fångsten utgjorde vassbuk, 16 miljoner kg.
  • Helhetsfångsten för strömming och vassbuk hölls på samma nivå som föregående år, men växte i södra Östersjön och Finska viken och minskade i Bottenhavet.
  • Största delen av yrkesfiskarna fiskade med nät eller ryssjor vid kusten bl.a. abborre, sik, gös, lax och gädda.  Det dåliga vädret och sälskadorna försvårade fisket och kustfiskets fångst var exceptionellt liten igen.
  • Alla aktörer som bedriver kommersiellt fiske inom havsområdet är skyldiga att rapportera sin fångst, antingen per fångstgång eller per månad, beroende på fiskefartygets storlek och fångstart.

 

Förbundets tjänster för yrkesfiskare

Förbundet ger yrkesfiskarna rådgivning, hjälper till med uppgörandet av utvecklingsplaner och arrendering av nya fiskevatten och arbetar för bildande av stora områden reserverade för yrkesfiske.

Foto: T. Gustafsson/Centralförbundet för Fiskerihushållning.

Foto: T. Gustafsson/Centralförbundet för Fiskerihushållning.

Yrkesfiskare som säljer sina produkter

Här kan du hitta din lokala fiskare som säljer garanterat närfångad och ekologiskt hållbar färsk fisk samt övriga produkter direkt åt konsumenterna.

Borgå

Andersson, Åke

Hans Kellgren. Borgå torg fre-lö. Tel. 045 320 5807

Peter Kellgren. Rekoring. Tel. 0400 304 725

Kellgrens laxfiskar. Viking och Marie Kellgren. Pellinge sommartorg samt beställningar. Tel. 040 518 1892

Jörres fisk. Jörgen & Johanna Kellgren. Pellinge sommartorg, Helsingfors strömmingsmarknad, julmarknad Borgå konstfabrik, Pellinge påskmarknad.  www.pellinge.net/jkellgren  Beställningar Tel. 040 550 9215.

Mikael Lindfors. Emsalö sommartorg samt Beställningar året om. Tel. 0400 465 720

Nyholms fisk. Magnus Nyholm. Tirmo. www.nyholmsfisk.com Tel. 0400 714 133

Bromarf

Helenius fiskdelikatesser. Bromarf sommartorg lördagar samt varannan lördag under vintern vid ”skafferiet”.
Carita. Tel. 040 538 7181

Agneta Törnroos. Bjärnå torg fredag förmiddag samt Tenala centrum fredag eftermiddag året runt. Tel. 0440 300 466

Hangö

Helenius fiskdelikatesser. Hangö sommartorg lördagar. Gösta. Tel. 0400 539 264

Ingå

Krister Hellström. Ingå kyrkoby lördagar. Tel. 0400 501 667

Karis

KM Mikael Lindqvist. Karis torg lördagar 7-13 året runt. Tel. 0400 214 727

Lovisa

Per-Johan Gabrielsson 040-4100353

Mikael Lindholmwww.soderbylax.fi Tel. 040 511 5906

Pojo

Magnus Lignell. Pojo torg fre 13-16.30 året runt Tel. 040 501 5921

Raseborg

Bill Nyström. Skåldö sommartorg samt Skåldö fiskebod lördagar. Beställningar: Tel. 0400 228 835

KM Mikael Lindqvist. Ekenäs torg onsd och lö 7-14 året runt. Tel. 0400 214 727

Sibbo

Åkerfelts fisk. Tanja Åkerfelt. Byarsborgs sommartorg samt Söderkulla K-supermarket alla fredagar året runt. www.akerfeltsfisk.fi Tel. 050 591 4386

Lindström, Harriet & Bengt. Tel. 040 747 3669, 09 877 8346

 

Är du yrkesfiskare och dina uppgifter fattas från listan, tag kontakt!