040 354 2317 info@nyfisk.net

Nya personmedlemmar välkomna!

Nya personmedlemmar välkomna!

7 nov, 2018
NYTT!

Nu tar vi emot personmedlemmar till Nylands Fiskarförbund.

Vill du stöda Nylands Yrkesfiskare?

Föreningen erbjuder sina medlemmar:

  • Fiskarposten (10 gg/år)
  • Nyhetsbrev via mail 4 gg per år

Medlemsavgiften för personmedlemmar inklusive prenumeration på Fiskarposten är 50 euro/år

Anmäl dig till:

Joan Granqvist Verksamhetsledare

Per post: Nylands Fiskarförbund Malms Handelsväg 26, 00700 Helsingfors

Per e-mail: info@nyfisk.net

Via våra hemsidor: www.nyfisk.net

 

NYHETSARKIV

Projekt NyAlg

Nylands Fiskarförbunds NyAlg projekt syftar till att samla information om användningen av alger, algodling och att skörda alger i havet. Blåstång och tarmalg är två ätliga alger som växer i Nyland...

läs mer

Årsmötets beslut

Nylands Fiskarförbund hade årsmöte den 19 mars ombord på Viking Gabriella i Helsingfors. Vid årsmötet valdes skeppsbyggnadsingenjör Niklas Rönnberg till ny ordförande för förbundet och Tanja...

läs mer

Nylands Fiskarförbunds årsmöte 2022

  Nylands Fiskarförbunds årsmöte hölls den 19 mars 2022 på Gabriella i Helsingfors. Niklas Rönnberg valdes till ordförande och Tanja Åkerfelt återvaldes till vice ordförande. Länk: styrelsens...

läs mer

De aktörsspecifika fiskekvoterna för år 2021

NTM-centralen öppnar ansökningen för 2021 års aktörsspecifika fiskekvoter och icke-överlåtbara nyttjanderätter under tiden 16.10. – 30.11.2020 klo 16:15. NTM-centralens meddelande om kvoterna som...

läs mer