040 354 2317 info@nyfisk.net

Styrelsens sammansättning 20222

Styrelsens sammansättning 2022

Ordinarie styrelsemedlemmar

Niklas Rönnberg

Ordförande

Kyrkslätt Sjundeå FO

niklas.ronnberg@kolumbus.fi

Tel. 050-4408630

Tanja Åkerfelt

Viceordförande

Sibbo Fiskargille

tanja.akerfelt@elisanet.fi

Tel. 050-5914386

Toni Forsström

Styrelsemedlem

 

toni_forsstrom@hotmail.com

Tel. 040-1535595

Krister Hellström

Styrelsemedlem

Ingå Östra Fiskargille

k.hellstrom@elisanet.fi

Tel. 0400-501 667

Marie Kellgren

Styrelsemedlem

Pellinge fiskeandelslag

kellgren.marie@gmail.com

Tel. 040-518 1890

Karl-Mikael Lindqvist

Styrelsemedlem

Bromarf Västra Fiskargille

mikael.lindqvist@pp2.inet.fi

Tel. 0400-214 727

Mikael Lindfors

Styrelsemedlem

 

mikael.lindfors@pp.inet.fi

Tel. 0400-465720

Harro Pitkänen

Styrelsemedlem

Borgå-Sibbo Fiskeriområde

harro.pitkanen@gmail.com

Tel. 040-5015180

Mikael Renberg

Styrelsemedlem

Ingå Fiskeriområde

 micke.rehnberg@pp.inet.fi

Tel. 0400-473928

Niklas Sundberg

Styrelsemedlem

Sibbo Fiskargille

niklassundberg2009@hotmail.com

Tel. 040-5015180

Suppleanter

Ronald Holmström

Suppleant

Johanna Kellgren

Suppleant

Pellinge fiskeandelslag

jorresfisk@gmail.com

Tel. 040-5844395

Björn Lindholm

Suppleant

Fiskeområden i västra Nyland

bjorn.lindholm@hotmail.com

Tel. 040-586 7267

Anders Malen

Suppleant

 

 

Thorbjörn Siren

Suppleant

Borgå-Sibbo fiskeriområde

office@thsfinland.fi

Tel. 0400-614887

Peter Sundström

Suppleant

Ekenäs Västra skärgårds fiskargille

peter.sundstrom@finnpilot.fi

Tel. 0400-202 167

Kennet Törnroos

Suppleant

Bromarf Västra Fiskargille

kennettornroos@gmail.com

Tel. 040-8697716

Leif Wikstedt

Suppleant

Kyrkslätt fiskargille

leif.Wikstedt@hotmail.com

Tel. 0400-446959