040 354 2317 info@nyfisk.net

Projekt NyAlg

Projekt NyAlg

10 maj, 2023

Nylands Fiskarförbunds NyAlg projekt syftar till att samla information om användningen av alger, algodling och att skörda alger i havet. Blåstång och tarmalg är två ätliga alger som växer i Nyland och kan bl.a. utnyttjas till mat, olja till textilfärg, kosmetika och djurfoder.

 

Nylands fiskare behöver alternativ till fiske i sin lokala miljö. Det blir en naturlig del att utnyttja havets resurser t.ex. genom att odla alger. Det kräver ingen näringstillförsel, bekämpningsmedel eller bevattning. Algerna bidrar dessutom till att minska näringsämnen, binda kol och skapa livsutrymmen för många arter.

I Finland har industrin inom kosmetika, textil och livsmedel börjat upptäcka alger som råvara. Det finns en enorm potential att utvinna näringsrika ämnen såsom proteiner, fibrer, vitaminer, mineraler och antioxidanter ur alger som växer lokalt i Finland. NyAlg projektet vill förmedla denna möjlighet och ta till vara på en ökad efterfrågan av alger.

Det pågår forskning och testodlingar av blåstång i Finland, men det är ännu för tidigt för att ge några resultat. I bräckt och kallare vatten växer alger långsammare. Tarmalg som är en ettårig grönalg har en växtsäsong och därför testodlas den då växer snabbare. I Finland finns det ett par initiativ med bl.a. regenerativ akvakultur av företaget Under ytan. Nemo Seafarm och Ox2 testar algodling i kombination med vindkraftsverk i havet och Aktion Österbotten undersöker vilka arter som finns och kan utnyttjas som livsmedel. Origin by Ocean raffinerar både makroalger och mikroalger och behöver tillgång till större volymer av alger, helst ifrån Finland.

Projektet har samarbetat med andra nordiska länder för att utbyta idéer och information. I Norge, Sverige och Danmark har man redan en utvecklad produktion av brunalgen sockertång och den säljs till restauranger eller förädlad som livsmedel t.ex. chips. I Danmark finns Havhoest och i Sverige Kivik Tång som har startat marina kolonilotter. Privatpersoner kan odla sin egen tång, sina egna musslor eller ostron där.

NyAlg finansieras av Sydkustens Leader och fortsätter under 2023. Ett seminarium planeras i höst av projektet i Helsingfors.

NYHETSARKIV

Årsmötets beslut

Nylands Fiskarförbund hade årsmöte den 19 mars ombord på Viking Gabriella i Helsingfors. Vid årsmötet valdes skeppsbyggnadsingenjör Niklas Rönnberg till ny ordförande för förbundet och Tanja...

läs mer

Nylands Fiskarförbunds årsmöte 2022

  Nylands Fiskarförbunds årsmöte hölls den 19 mars 2022 på Gabriella i Helsingfors. Niklas Rönnberg valdes till ordförande och Tanja Åkerfelt återvaldes till vice ordförande. Länk: styrelsens...

läs mer

De aktörsspecifika fiskekvoterna för år 2021

NTM-centralen öppnar ansökningen för 2021 års aktörsspecifika fiskekvoter och icke-överlåtbara nyttjanderätter under tiden 16.10. – 30.11.2020 klo 16:15. NTM-centralens meddelande om kvoterna som...

läs mer

Nya personmedlemmar välkomna!

NYTT! Nu tar vi emot personmedlemmar till Nylands Fiskarförbund. Vill du stöda Nylands Yrkesfiskare? Föreningen erbjuder sina medlemmar: Fiskarposten (10 gg/år) Nyhetsbrev via mail 4 gg per år...

läs mer