040 354 2317 info@nyfisk.net

Tag kontakt med förbundet

Nylands Fiskarförbund r.f.
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors

Personal: Joan Granqvist,
t.f. verksamhetsledare

Telefon: 040 – 354 2317
(må-ons 9-15)

e-post: info@nyfisk.net

Här kan du skicka e-post meddelande till förbundet