040 354 2317 info@nyfisk.net

Fiskeriområden

Enligt lagen om fiske från 2016 delades vattenområdena in i fiskeriområden, oberoende av ägandeförhållanden och administrativa gränser. Fiskeriområdet utgörs av ett ur fiskeriekonomiskt perspektiv tillräckligt stort sammanhängande område där man kan ta hänsyn till vandringsfiskarnas livscykel och möjligheterna att organisera fisket ändamålsenligt.    
Fiskeriområdena, sammanlagt 118 stycken, har inlett sin verksamhet i början av år 2019.
Fiskeriområdena har verksamhetsledare som via datasystemet Kalpa får tillgång till fastighetsuppgifter och hjälpmedel för nyttjande- och vårdplaneringen.

Fiskeriområden i Nyland:

 

OBS! Fiskeområdenas verksamhet har upphört under år 2019.