040 354 2317 info@nyfisk.net

Årsmötets beslut

Årsmötets beslut

5 maj, 2022

Nylands Fiskarförbund hade årsmöte den 19 mars ombord på Viking Gabriella i Helsingfors. Vid årsmötet valdes skeppsbyggnadsingenjör Niklas Rönnberg till ny ordförande för förbundet och Tanja Åkerfelt återvaldes till vice ordförande. Förbundets tidigare ordförande Mikaela Nylander tackades för ett gott arbete och kommer att fortsätta med andra viktiga uppdrag. Efter årsmötet ordnades den traditionsenliga fiskarkryssningen till Stockholm

NYHETSARKIV

Välkommen på skärgårdsseminarium!

  Hej och välkommen på skärgårdsseminarium med lunch 21 augusti på Haiko Gård i Villa Haikko! Är du kanske vattenägare eller undrar vad ett delägarlag är eller annars bara intresserad av vad...

läs mer

Nylands Fiskarförbunds årsmöte 2022

  Nylands Fiskarförbunds årsmöte hölls den 19 mars 2022 på Gabriella i Helsingfors. Niklas Rönnberg valdes till ordförande och Tanja Åkerfelt återvaldes till vice ordförande. Länk: styrelsens...

läs mer

De aktörsspecifika fiskekvoterna för år 2021

NTM-centralen öppnar ansökningen för 2021 års aktörsspecifika fiskekvoter och icke-överlåtbara nyttjanderätter under tiden 16.10. – 30.11.2020 klo 16:15. NTM-centralens meddelande om kvoterna som...

läs mer

Nya personmedlemmar välkomna!

NYTT! Nu tar vi emot personmedlemmar till Nylands Fiskarförbund. Vill du stöda Nylands Yrkesfiskare? Föreningen erbjuder sina medlemmar: Fiskarposten (10 gg/år) Nyhetsbrev via mail 4 gg per år...

läs mer