040 354 2317 info@nyfisk.net
Härmed meddelar vi att Nylands Fiskarförbunds årsmöte och Fiskarkryssning den 21 mars 2020 är inhiberade.
Joan Granqvist
Nylands Fiskarförbund