040 354 2317 info@nyfisk.net

Hösten är laxfiskarnas lektid

Okt 30, 2018

Våra fantastiska laxfiskar leker på hösten. Den egentliga leken sker under oktober och i början av november, men laxen, vandringssiken och öringen kan ha inlett sin vandring upp i vattendragen redan på sommaren. Siklöja, röding och sik föredrar grunda grus- och sandbottnar i våra sjöar.

Laxen och öringen är fredade i september, oktober och november i älvar och bäckar. Siken har motsvarande fredningstid i älv och bäck som mynnar i havet. Insjölaxens fredningstid har börjat redan den 1.8. Rödingen är totalfredad i delar av Vuoksen vattenområde. Fångst och försäljning av fredad fisk samt användning av sådana fångstredskap som är särskilt lämpade för fångst av den är förbjuden under fredningstiden (text: Centralförbundet för Fiskerihushållning).