040 354 2317 info@nyfisk.net

Understöd för projekt inom miljöfostran eller miljöupplysning kan sökas från Mellersta-Finlands NTM-central

okt 30, 2018

Nu går det att söka understöd för nationellt eller regionalt viktiga projekt inom miljöfostran eller miljöupplysning. Understödsansökan öppnades den 24 oktober och pågår fram till den 30 november 2018.

För finansiering söks nu särskilt projekt som främjar a) klimatfostran och aktivt klimatmedborgarskap, b) förståelse för betydelsen av naturens mångfald och vardagsgärningar som stöder mångfalden eller c) utnyttjande av olika lärmiljöer och utvecklande av nya samarbetsformer i kulturmiljöfostran.

NTM-centralen i Mellersta Finland handlägger understödsansökningar från hela landet. Understöden är prövningsbaserade statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde och de beviljas under förutsättning att riksdagen i statsbudgeten för 2019 riktar anslag till detta syfte.

Understödet ansöks främst via e-tjänsten. Närmare anvisningar och ansökningsblanketter finns på vår webbtjänst: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/avustukset-ymparistokasvatus

Mer information:

Sakkunnig i miljöfostran Tanja Tuulinen, tfn 0295 024 669, tanja.tuulinen(at)ely-keskus.fi