040 354 2317 info@nyfisk.net

Fiskeområde – Fiskeriområde

Den nya lagen och förordningen om fiske trädde i kraft 1.1.2016 och Fiskeområdena är inne i en övergångsperiod mellan den gamla och den nya lagen om fiske, som pågår från 1.1.2016- fram till våren 2019. Fiskeområdenas verksamhet upphör helt via en avslutande stämma år 2019. Verksamheten fortsätter, via en organisation som kallas Fiskeriområde. En fiskerisamarbetsgrupp som omfattar Nyland, har gett förslag till fiskeriområdenas gränser och Närings-, trafik- och miljöcentralerna  (NTM-central) gav 13.12.2017 beslut om Fiskeriområdenas gränser. Besluten finns att läsa här.

NTM-centralerna sammankallar Fiskeriområdets första stämma år 2019. På denna stämma väljs Fiskeriområdenas styrelse och fattas beslut om stadgarna. På stämman har vattenägare som är ägare till vattenarealer på över 50 men under 500 hektar en röst, ägare till en areal från 500 men under 1 000 hektar har två röster och vattenägare med arealer från 1 000 hektar uppåt har tre röster. Rösträtt har också en sammanslutning av till fiskeriområdet hörande delägarlag/vattenägare, då sammanslutningen förvaltar ett vattenområde vars sammanräknade areal är minst 50 hektar. Om sammanslutningens vattenområden finns i en å, är den minsta arealen 30 hektar. Andra med rösträtt är landsomfattande organisationer inom fiskeribranschen;  Centralförbundet för fiskerihushållning r.f., Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation r.f, Finlands Yrkesfiskarförbund r.f., Suomen Sisävesiammattikalastajat ry och Finlands Fiskeguidegille rf.

Närvaro- och yttranderätt på stämman har registrerade regionala föreningar vars syfte är att främja miljö- eller naturskydd och inom vars stadgeenliga verksamhetsområde fiskeområdet eller en del av det finns.

 

Fiskeområden i Nyland:

OBS! Fiskeområdenas verksamhet upphör under år 2019

 

Kontaktuppgifter

Nylands Fiskarförbund r.f.
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors

Telefon: 040 - 354 2317

e-post: info@nyfisk.net