Avgifterna för fisketillstånden år 2016

Från och med år 2016 ska fiskare i åldern 18–64 år betala en fiskevårdsavgift. Avgiften gäller inte pilkfiske, maskmete eller fiske med strömmingshäckla. Den nya fiskevårdsavgiften kombinerar den gamla fiskevårdsavgiften och de fiskelänsspecifika spöfiskeavgifterna. Efter att ha betalat fiskevårdsavgiften kan man fiska med ett spö i hela landet, förutom Åland. Fiskevårdsavgiften berättigar inte till fiske i fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk och inte heller i områden där fiske förbjudits av NTM-centralerna. För övrigt fiske ska man utöver fiskevårdsavgiften ha tillstånd av vattenområdets ägare. Detta gäller bland annat fiske med stående redskap och fiske med flera spön. Fiskevårdsaviften är 39 euro för 1 år, 12 euro för 7 dygn och 5 euro för 1 dygn. 


Minimimåtten

  • Gös 42 cm
  • Öring 60 cm
  • Lax 60 cm
  • Insjööring 60 cm
  • Röding 40 cm
  • Harr 35 cm

Så här skaffar du fiskevårdsavgiften för år 2016

På nätet: du kan köpa dina fisketillstånd på nätet här

Med servicenumret: ring servicenumret 020 69 2424 (vardagar 8–16) och uppge ditt namn, dina kontaktuppgifter och din födelsetid. Du får per post ett betalningsverifikat med vilket du kan betala fiskevårdsavgiften. Spara kvittot över betalningen.


R-kioskerna: betala fiskevårdsavgiften  i R-kioskerna. Då kan du sköta registreringen och betalningen och få med dig kvittot över fiskevårdsavgiften med en gång.

Kom ihåg före du fiskar

Kvitto över erlagd avgift ska alltid medhållas vid fiske. Om du är under 18 år eller över 65 och befriad från avgifter, ha med ett id-bevis då du fiskar. Då är det lätt att konstatera din ålder.

Gösen är Nylands landskapsfisk

Gösen är Nylands landskapsfisk. Gösar under minimimåttet bör omedelbart släppas för att ge den möjligheten att leka åtminstone en gång under sin livstid.

image

Endast ett spö per tillstånd

Fiskevårdsavgiften berättigar till fiske med endast ett spö. För flera spön behövs vattenägarens tillstånd. För pilkfiske och mete behövs inget tillstånd.

image

Nya minimimått för öring

Havsöringen anses vara hotad och därför höjdes minimimåttet år 2014 till 60 cm. Samma minimimått gäller också för havslax.  

image

Nylands fiskarförbund r.f.
Stenbölevägen 19
06200 Borgå

Tel. 040 - 354 2317

e-post: info@nyfisk.net