040 354 2317 info@nyfisk.net

Nylands Fiskarförbund

Nyländskt fiske i över ett sekel
 
Aktuellt

Nylands Fiskarförbund

Nyländskt fiske i över ett sekel

Välkommen till Nylands Fiskarförbunds hemsidor

Nylands Fiskarförbund r.f. har varit verksam inom fiskerinäringen i över hundra år. Vi erbjuder rådgivning åt yrkesfiskare, fiskeområden och delägarlag samt ger allmän information om fisket i Nyland. Förbundet är medlem av Centralförbundet för Fiskerihushållning. För att kontakta oss kan du skicka e-post eller ringa upp till vårt kontor.

Aktuellt

Nya personmedlemmar välkomna!

  NYTT! Nu tar vi emot personmedlemmar till Nylands Fiskarförbund. Vill du stöda Nylands Yrkesfiskare? Föreningen erbjuder sina medlemmar: Fiskarposten (10 gg/år) Nyhetsbrev via mail 4 gg per år Medlemsavgiften för personmedlemmar inklusive prenumeration...

läs mer

Hösten är laxfiskarnas lektid

Våra fantastiska laxfiskar leker på hösten. Den egentliga leken sker under oktober och i början av november, men laxen, vandringssiken och öringen kan ha inlett sin vandring upp i vattendragen redan på sommaren. Siklöja, röding och sik föredrar grunda grus- och...

läs mer

Naturresursinstitutet informerar om sälskrämman i Lovisa

  Sälskrämman, som skickar högfrekvent ljud, producerar sin energi själv och är utrustad med 4G-teknologi. Sälarna använder ryssjor som kiosker, vid vars disk det erbjuds lax och sik mm. Kan man hålla borta sälen från ryssjorna med att sända högfrekventa ljud? Detta...

läs mer

Nylands Fiskarförbund på Facebook

Nylands Fiskarförbund har uppdaterat sina Hemsidor!
Gå gärna in på hemsidorna och bekanta er med oss. Skicka gärna vidare informationen åt bekanta.
Med vänlig hälsning: Nylands Fiskarförbunds Verksamhetsledare Joan Granqvist

www.nyfisk.net
... läs meravisa mindre

2 månader sedan

Nylands Fiskarförbund r.f.

Här kommer lite info från Naturresursinstitutet om sälskrämman i Lovisa:

Sälskrämma som skickar högfrekvent ljud, producerar sin energi själv och är utrustad med 4G-tekniologi.
Sälarna använder ryssjor som kiosker, vid vars disk det erbjuds lax och sik mm. Kan man hålla borta sälen från ryssjorna med att sända högfrekventa ljud? Detta undersöks som bäst på havsområdet utanför Lovisa av Naturresursinstitutet och b.la FYFF.

Vilket slags ljud skrämmer bort sälarna?

Fiskare Mikael Lindholm (Söderby Lax) och Naturresursinstitutets forskningsingenjör Esa Lehtonen har lagt ner två stycken sändarenheter i havet bredvid pontonryssjorna, som med oregelbunden slumpmässig fluktuation sänder ut ljud som påminner om gräshoppans ljud. Med hjälp av jämförelseryssjorna följer Lindholm med i fall man med hjälp av ljudet kan hålla borta sälarna från att äta fiskarens fångst.
Fast apparaten är nedsatt på ungefär 10 meters djup, hör människans öra ljudet av apparaten upp till 100 meter över om vattenytan.
Under vattenytan kan ljudets styrka skada örat på ännu längre håll, därför är det skyltar utsatta i närheten av försöksryssjorna som varnar dykare från att simma alltför nära skrämmorna.

-Ljudet har även tidigare används till att skrämma sälar från fiskeredskap och det har visat sig att vare sig fiskar eller andra vattendjur har störts av ljudet överhuvudtaget, berättar Esa Lehtonen.
- Det nya med ljudsignalen i detta test är att det är flera höga frekvenser kombinerade till en knippe. Det unika är också slumpmässigheten i ljudsändningen: med ljud med varierande intervaller försöker man förhindra att sälen vänjer sig vid skrämman, berättar Esa Lehtonen.

Sändaren som är placerad vid öppna havets rand är utrustad med 4G teknologi, solpanel och vindgenerator.

Skrämmor baserade på olika sorters ljud har varit på prov även tidigare. Problemet har varit att få el-tillgång till dem som är placerade vid öppna havet. Till denna version hör det en flotte, varifrån sändaren får sin ström.
-Anordningen får den energi den behöver från solpanelerna och vindgeneratorns producerade el. Dessutom är den utrustad med 4G teknologi genom vilken man från torra landbacken kan följa med funktionaliteten på apparaten, som är placerad vid det öppna havet.

Sälskrämsundersökningen är en del av innehållet i Fiskerihushållningens innovations-program. Skrämmans försöksperiod är från maj till oktober 2018. Undersökningen fortsätter år 2019. På bilden partnerskapsfiskaren: Mikael Lindholm från Söderby lax och forskningsingenjör vid Naturresursinstitutet Esa Lehtonen undersöker läget vid ryssjorna. Förväntningarna på anläggningens funktionalitet är hög.

(Foton: Esa Lehtonen/Luke)
Översättning: Joan Granqvist
... läs meravisa mindre

Här kommer lite info från Naturresursinstitutet om sälskrämman i Lovisa:

Sälskrämma som skickar högfrekvent ljud, producerar sin energi själv och är utrustad med 4G-tekniologi.
Sälarna använder ryssjor som kiosker, vid vars disk det erbjuds lax och sik mm. Kan man hålla borta sälen från ryssjorna med att sända högfrekventa ljud? Detta undersöks som bäst på havsområdet utanför Lovisa av Naturresursinstitutet och b.la FYFF.

Vilket slags ljud skrämmer bort sälarna?

Fiskare Mikael Lindholm (Söderby Lax) och Naturresursinstitutets forskningsingenjör Esa Lehtonen har lagt ner två stycken sändarenheter i havet bredvid pontonryssjorna, som med oregelbunden slumpmässig fluktuation sänder ut ljud som påminner om gräshoppans ljud. Med hjälp av jämförelseryssjorna följer Lindholm med i fall man med hjälp av ljudet kan hålla borta sälarna från att äta fiskarens fångst.
Fast apparaten är nedsatt på ungefär 10 meters djup, hör människans öra ljudet av apparaten upp till 100 meter över om vattenytan.
Under vattenytan kan ljudets styrka skada örat på ännu längre håll, därför är det skyltar utsatta i närheten av försöksryssjorna som varnar dykare från att simma alltför nära skrämmorna.

-Ljudet har även tidigare används till att skrämma sälar från fiskeredskap och det har visat sig att vare sig fiskar eller andra vattendjur har störts av ljudet överhuvudtaget, berättar Esa Lehtonen.
- Det nya med ljudsignalen i detta test är att det är flera höga frekvenser kombinerade till en knippe. Det unika är också slumpmässigheten i ljudsändningen: med ljud med varierande intervaller försöker man förhindra att sälen vänjer sig vid skrämman, berättar Esa Lehtonen.

Sändaren som är placerad vid öppna havets rand är utrustad med 4G teknologi, solpanel och vindgenerator. 

 Skrämmor baserade på olika sorters ljud har varit på prov även tidigare. Problemet har varit att få el-tillgång till dem som är placerade vid öppna havet. Till denna version hör det en flotte, varifrån sändaren får sin ström. 
-Anordningen får den energi den behöver från solpanelerna och vindgeneratorns producerade el. Dessutom är den utrustad med 4G teknologi genom vilken man från torra landbacken kan följa med funktionaliteten på apparaten, som är placerad vid det öppna havet. 

Sälskrämsundersökningen är en del av innehållet i Fiskerihushållningens innovations-program. Skrämmans försöksperiod är från maj till oktober 2018. Undersökningen fortsätter år 2019. På bilden partnerskapsfiskaren: Mikael Lindholm från Söderby lax och forskningsingenjör vid Naturresursinstitutet Esa Lehtonen undersöker läget vid ryssjorna. Förväntningarna på anläggningens funktionalitet är hög.

(Foton: Esa Lehtonen/Luke)
Översättning: Joan GranqvistImage attachment
visa fler

Nylands Fiskarförbund på Facebook

Nylands Fiskarförbund har uppdaterat sina Hemsidor!
Gå gärna in på hemsidorna och bekanta er med oss. Skicka gärna vidare informationen åt bekanta.
Med vänlig hälsning: Nylands Fiskarförbunds Verksamhetsledare Joan Granqvist

www.nyfisk.net
... läs meravisa mindre

2 månader sedan

Nylands Fiskarförbund r.f.

Här kommer lite info från Naturresursinstitutet om sälskrämman i Lovisa:

Sälskrämma som skickar högfrekvent ljud, producerar sin energi själv och är utrustad med 4G-tekniologi.
Sälarna använder ryssjor som kiosker, vid vars disk det erbjuds lax och sik mm. Kan man hålla borta sälen från ryssjorna med att sända högfrekventa ljud? Detta undersöks som bäst på havsområdet utanför Lovisa av Naturresursinstitutet och b.la FYFF.

Vilket slags ljud skrämmer bort sälarna?

Fiskare Mikael Lindholm (Söderby Lax) och Naturresursinstitutets forskningsingenjör Esa Lehtonen har lagt ner två stycken sändarenheter i havet bredvid pontonryssjorna, som med oregelbunden slumpmässig fluktuation sänder ut ljud som påminner om gräshoppans ljud. Med hjälp av jämförelseryssjorna följer Lindholm med i fall man med hjälp av ljudet kan hålla borta sälarna från att äta fiskarens fångst.
Fast apparaten är nedsatt på ungefär 10 meters djup, hör människans öra ljudet av apparaten upp till 100 meter över om vattenytan.
Under vattenytan kan ljudets styrka skada örat på ännu längre håll, därför är det skyltar utsatta i närheten av försöksryssjorna som varnar dykare från att simma alltför nära skrämmorna.

-Ljudet har även tidigare används till att skrämma sälar från fiskeredskap och det har visat sig att vare sig fiskar eller andra vattendjur har störts av ljudet överhuvudtaget, berättar Esa Lehtonen.
- Det nya med ljudsignalen i detta test är att det är flera höga frekvenser kombinerade till en knippe. Det unika är också slumpmässigheten i ljudsändningen: med ljud med varierande intervaller försöker man förhindra att sälen vänjer sig vid skrämman, berättar Esa Lehtonen.

Sändaren som är placerad vid öppna havets rand är utrustad med 4G teknologi, solpanel och vindgenerator.

Skrämmor baserade på olika sorters ljud har varit på prov även tidigare. Problemet har varit att få el-tillgång till dem som är placerade vid öppna havet. Till denna version hör det en flotte, varifrån sändaren får sin ström.
-Anordningen får den energi den behöver från solpanelerna och vindgeneratorns producerade el. Dessutom är den utrustad med 4G teknologi genom vilken man från torra landbacken kan följa med funktionaliteten på apparaten, som är placerad vid det öppna havet.

Sälskrämsundersökningen är en del av innehållet i Fiskerihushållningens innovations-program. Skrämmans försöksperiod är från maj till oktober 2018. Undersökningen fortsätter år 2019. På bilden partnerskapsfiskaren: Mikael Lindholm från Söderby lax och forskningsingenjör vid Naturresursinstitutet Esa Lehtonen undersöker läget vid ryssjorna. Förväntningarna på anläggningens funktionalitet är hög.

(Foton: Esa Lehtonen/Luke)
Översättning: Joan Granqvist
... läs meravisa mindre

Här kommer lite info från Naturresursinstitutet om sälskrämman i Lovisa:

Sälskrämma som skickar högfrekvent ljud, producerar sin energi själv och är utrustad med 4G-tekniologi.
Sälarna använder ryssjor som kiosker, vid vars disk det erbjuds lax och sik mm. Kan man hålla borta sälen från ryssjorna med att sända högfrekventa ljud? Detta undersöks som bäst på havsområdet utanför Lovisa av Naturresursinstitutet och b.la FYFF.

Vilket slags ljud skrämmer bort sälarna?

Fiskare Mikael Lindholm (Söderby Lax) och Naturresursinstitutets forskningsingenjör Esa Lehtonen har lagt ner två stycken sändarenheter i havet bredvid pontonryssjorna, som med oregelbunden slumpmässig fluktuation sänder ut ljud som påminner om gräshoppans ljud. Med hjälp av jämförelseryssjorna följer Lindholm med i fall man med hjälp av ljudet kan hålla borta sälarna från att äta fiskarens fångst.
Fast apparaten är nedsatt på ungefär 10 meters djup, hör människans öra ljudet av apparaten upp till 100 meter över om vattenytan.
Under vattenytan kan ljudets styrka skada örat på ännu längre håll, därför är det skyltar utsatta i närheten av försöksryssjorna som varnar dykare från att simma alltför nära skrämmorna.

-Ljudet har även tidigare används till att skrämma sälar från fiskeredskap och det har visat sig att vare sig fiskar eller andra vattendjur har störts av ljudet överhuvudtaget, berättar Esa Lehtonen.
- Det nya med ljudsignalen i detta test är att det är flera höga frekvenser kombinerade till en knippe. Det unika är också slumpmässigheten i ljudsändningen: med ljud med varierande intervaller försöker man förhindra att sälen vänjer sig vid skrämman, berättar Esa Lehtonen.

Sändaren som är placerad vid öppna havets rand är utrustad med 4G teknologi, solpanel och vindgenerator. 

 Skrämmor baserade på olika sorters ljud har varit på prov även tidigare. Problemet har varit att få el-tillgång till dem som är placerade vid öppna havet. Till denna version hör det en flotte, varifrån sändaren får sin ström. 
-Anordningen får den energi den behöver från solpanelerna och vindgeneratorns producerade el. Dessutom är den utrustad med 4G teknologi genom vilken man från torra landbacken kan följa med funktionaliteten på apparaten, som är placerad vid det öppna havet. 

Sälskrämsundersökningen är en del av innehållet i Fiskerihushållningens innovations-program. Skrämmans försöksperiod är från maj till oktober 2018. Undersökningen fortsätter år 2019. På bilden partnerskapsfiskaren: Mikael Lindholm från Söderby lax och forskningsingenjör vid Naturresursinstitutet Esa Lehtonen undersöker läget vid ryssjorna. Förväntningarna på anläggningens funktionalitet är hög.

(Foton: Esa Lehtonen/Luke)
Översättning: Joan GranqvistImage attachment
visa fler

Kontaktuppgifter

Nylands Fiskarförbund r.f.
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors

Telefon: 040 - 354 2317

e-post: info@nyfisk.net